انواع مونتاژ فیلم

تعریف مونتاژ : اتصال و پیوند هنرمندانه نماهای فیلم برداری شده در کنار هم به شکلی که مفهوم خاصی را به بیننده نشان دهد.

انواع مونتاژ فیلم :

۱- روایتی: در این مونتاژ داستان را بصورت روایتی بیان می کند.

۲- ایده ای: در این روش با آرمانهای تصویری بیننده موضوع را درک می کند. در روسیه اشخاصی چون ایزنشتاین و پودوفکین کولشوف پیشرو روش ایده ای بودند.

۳- پویا و خلاق : یک واقعه بطور غیر مستقیم از نظر صدا یا تصویر مونتاژ شود و به اصطلاح تداوم حرکتی حذف می شود.

۴- متضاد : (کنتراست) مونتاژ تصاویر متضاد پشت سر هم مانند نمای انسان لاغر به انسان چاق

۵- لایف موتیف : مونتاژ یک تصویر یا صدایی بطور تکرار در طول صحنه

۶- مونتاژ تشابه : تشبیه یک چیز با چیز دیگر مانند کشتار کارگران با کشتار گاوها

۷- مونتاژ نگاتیو: (قطع نگاتیو ) مونتاژ بر روی فیلم نگاتیو

۸- مونتاژ متریک : مونتاژی که دارای ریتم تصویری است و نمای آن با تمپو ۲ – ۴ ۲ – ۴ باشد .

۹- مونتاژ کات : چیدن نماها پشت سر هم چه صدا و چه تصویر بدون تروکاژ

۱۰- مونتاژ ذهنی : مونتاژی که نماهای آن نمادین و سمبولیک است. با پیوند دو نما مفهوم سومی بدست می آید.

۱۱- مونتاژ خطی : مونتاژی است که مانند نوار ویدئو بعد از اتمام کار نمی توان قسمتی از آنرا حذف نمود. بایستی کپی جدید کشید.

۱۲- مونتاژ غیر خطی : مانند مونتاژ بر روی فیلم و نگاتیو یا مونتاژ کامپیوتری که بر روی یک خط نیست و می توان هر قسمتی را که مورد احتیاج نباشد حذف نمود.

۱۳- مونتاژ تداومی : مونتاژی که در آن تداوم حرکت بازیگر و صحنه دیده شود.

۱۴- مونتاژ ساختاری : (بنیادی) مونتاژی که در آن نماهای مرده و زائد و اضافات حذف شوند.

۱۵- مونتاژ ناسینگ : مونتاژی که در آن روی هم افتادگی تصاویر غیر از صدای آن باشد.

۱۶- مونتاژ سینگ : هم سطح و مستقیم

۱۷- راف کات : سر هم کردن نماهای فیلمبرداری شده بدون حذف اضافات

۱۸- فاین کات : سر هم نمودن نماها و حذف اضافات و به عبارتی دیگر انتخاب بهترین نما از بین نما های فیلمبرداری شده را فاین کات می گویند.

تاثیرات مونتاژ :

۱- زمان : با مونتاژ می توان زمان را بیش از حد کشدار و یا فشرده نمود.

۲- مکان : با مونتاژ می توان دو لوکیشن (Location) را که در دو جای مختلف فیلمبرداری شده اند در کنار هم قرار داد.

۳- موضوع : با مونتاژ می توان تداوم موضوع بوجود آورد و چند موضوع را که در یک زمان به وقوع می پیوندند نشان داد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *