پوشش تصویری نمایشگاه ها

عکاسی مراسم ، همایش و سمینار ها

کنفرانس ، همایش ، مراسم و نمایشگاه های بین المللی ، برنامه شما هرکدام از این موارد که باشد ، باید برای مستند سازی و ثبت آن چاره ای بیاندیشید، در این راه ما با شما خواهیم بود.
هنگام حضور شما در نمایشگاه ها نیز از مرحله آماده کردن غرفه تا اختتامیه نمایشگاه با ثبت و مستند سازی هر لحظه با شما هستیم.
مستند سازی و ثبت فرایند حضورتان در نمایشگاه ها را به تیم عکاسی تیک ۴ بسپارید.