آتش زدن جنگل در افتر افکت

ایجاد آتش در فیلم یکی از کار های جذاب و جز جلوه های ویژه به شمار می رود.البته استفاده از فایل های آماده آتش در شرایط فعلی رایج تر است اما در این ویدئو آموزشی ما یاد میگیریم که چگونه بدون کمک از فایل های آماده، و با استفاده از ابزار های نرم افزار افتر افکت، بتوانیم آتش درست کنیم و یک جنگل را به آتش بکشیم.

ادامه مطلب

تبدیل آب به یخ در نرم افزار افتر افکت

در این آموزش تصویری، تبدیل آب به یخ در نرم افزار افتر افکت با استفاده از تکنیک ماسک کردن آموزش داده می شود.در این فیلم یک لیوان آب را در لیوانی دیگری میریزیم که در هنگام ریختن، آب ها تبدیل به یخ می شونداین تکنیک برای ساخت تیزر های تبلیغاتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب