درباره ما

مجموعه تیک۴ از سال ۱۳۹۰ با هدف فعالیت در زمینه نرم افزار پا به عرصه وجود نهاد در سال ۱۳۹۲ همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا به طور تخصصی فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز ساخت. در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می بایست کارهایی عرضه کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار گیرند و توقعات روز افزون کارفرمایان ما را برآورده سازد. بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد.
دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای این مجموعه تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است.

طراحی وب سایت ،تیزر،عکاسی، گرافیک و…. با توجه به اهداف و نیازمندیهای مشتری، نوع فعالیت و با توجه به بودجه درنظر گرفته شده برای طراحی صورت می پذیرد.

مدیریت مجموعه و تیم طراحی: امیرحسین بخشی محبی

مدیریت تیم اپلیکیشن: علی رضایی

مدیریت مرکز پشتیبانی: سینا محمودی

شماره حساب ها:
شماره حساب: ۰۳۰۱۱۹۳۳۸۰۰۰۶
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۰۳۹۰۶۶۴۱
بانک ملی، به نام آقای امیرحسین بخشی محبی


شماره حساب: ۵۶۵۹۱۴۶۳۱۵
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۳۲۶۵۰۸
بانک ملت، به نام آقای امیرحسین بخشی محبی