درباره ما

درباره ما

تیک4 مجموعه ایی در حوزه دنیا وب است که در سال 1390 با هدف فعالیت در زمینه نرم افزار فعالیت خود را آغاز کرد که پس از دوسال در زمانی که روزبه‌روز کاربرد اینترنت در دنیا تخصصی‌تر و کاربردی‌تر میشد، تیک4 پا به این عرصه گذاشت تا به صورت تخصصی به طراحی صفحات وب بپردازد.
ارائه قالب های استاندارد و بروز چالش اصلی ما در این حوزه بود تا اینکه بتوانیم در بازه زمانی کوتاه مدتی به این مهم دست یابیم. که به لطف استقبال مشتریان و تلاش های مکرر مجموعه تیک4 و با هدف گذاری درست در مسیر موفقیت توانستیم به این مهم دست بیابیم؛ بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد.
دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه درباره ما انجام گرفته است برای این مجموعه تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است.

مدیریت مجموعه و تیم طراحی: امیرحسین بخشی محبی

مدیریت تیم اپلیکیشن: علی رضایی

مدیریت تولید محتوا: محمد صادقی

شماره حساب:

شماره حساب: ۵۶۵۹۱۴۶۳۱۵
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۳۲۶۵۰۸
بانک ملت، به نام آقای امیرحسین بخشی محبی

Shopping cart
There are no products in the cart!
question