فراگیری ماشین

فراگیری ماشین، مطالعه‌ی علمی الگوریتم‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده‌ی سیستم‌های کامپیوتری است که بجای استفاده از دستورالعمل‌های واضح از الگوها و استنباط برای انجام وظایف سود می‌برند. به عنوان زیر مجموعه‌ای از هوش مصنوعی، الگوریتم‌های فراگیری ماشین یک مدل ریاضی بر اساس داده‌های نمونه یا داده‌های آموزش به منظور پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی آشکار، ایجاد می‌کنند. هدف فراگیری ماشین این است که رایانه‌ها و سامانه‌ها بتوانند به تدریج و با افزایش داده‌ها کارایی بهتری در انجام وظیفه مورد نظر پیدا کند. ما در این دسته بندی مطالبی بروز کارآمد در ارتباط با این فناوری و فناوری های دیگری همچون داده کاوی و وب کاوی ارائه خواهیم داد.

داده کاوی متفرقه وب کاوی
سبد خرید0
There are no products in the cart!