loading

فرم پرداخت آنلاین

  • مبلغ مورد نظرتان جهت پرداخت را بصورت تومان وارد نمایید.
  • لطفا قسمت واحد مربوطه را حتما مشخص کنید.
  • لطفا در قسمت توضیحات درج نمائید که پرداخت به چه منظور انجام شده است.
  • لطفا اطلاعات مربوطه را کنترل بفرمایید و سپس بر روی دکمه ی پرداخت کلیک کنید

شماره حساب ها

بانک ملت:

  • شماره حساب: ۵۶۵۹۱۴۶۳۱۵
  • شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۳۲۶۵۰۸
  • به نام امیرحسین بخشی محبی
سبد خرید0
There are no products in the cart!