انواع روش های وب کاوی

انواع روش های وب کاوی

روش های وب کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار می دهند، به سه دسته تقسیم می شوند:
کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب، کاوش استفاده از وب

ادامه مطلب

وب کاوی چیست؟

وب کاوی چیست؟

وب کاوی (Web mining) کاربرد تکنیک‌های داده کاوی برای شناسایی الگوها در وب می‌باشد. بر اساس نوع تحلیل مورد نظر، وب کاوی به سه دسته کاربرد کاوی وب (Web usage mining)، محتوا کاوی وب (web content mining) و ساختار کاوی وب (web structure mining) تقسیم می‌شود.

ادامه مطلب