آرایه در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

مفهوم آرایه: آرایه مجموعه ای از متغیرهایی از یک نوع داده ای با نام یکسان است ، که هر کدام از اعضای آن توسط یک شمارنده ( اندیس ) ، از یکدیگر متمایز می شوند. شمارنده هر عضو آرایه در یک براکت در مقابل نام آن...