ساختار دستوری onerror

جاوا اسکریپت.طراحی وب

استفاده از ساختار onerror ، روش قدیمی خطا یابی در صفحات وب در زبان جاوا اسکریپت است. در صفحه قبل ، نحوه استفاده از ساختار دستوری try ... catch را توضیح دادیم . از ساختار دستوری onerror نیز برای خطایابی در صفحات وب ، ولی...

حلقه ها در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

مفهوم حلقه: از ساختار دستوری حلقه ها در جاوا اسکریپت ، برای اجرای مجوعه ای از دستور العمل ها به تعداد دفعات مورد نیاز یا تا زمانی که یک شرط خاص درست باشد ، استفاده می شود. در حلقه ، هنگامی که مجموعه دستورات...