کار با پوشه ها در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: مرجع توابع کار با پوشه ها در PHP تابع ( ) chdir تابع ( ) chroot تابع ( ) dir تابع ( ) closedir تابع ( ) getcwd تابع ( ) opendir تابع ( ) readdir تابع ( ) scandir توابع کار با پوشه ها در...

مدیریت HTTP در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: ارسال یک دستور HTTP به مرورگر ارسال یک کوکی با دستور HTTP در PHP مرجع توابع مدیریت HTTP در PHP تابع ( ) header : تابع ( ) header ، یک دستور HTTP را به مرورگر کاربر ( client ) ارسال می کند . از...

مدیریت FTP در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: اتصال به سرور FTP در PHP قطع ارتباط با سرور FTP در PHP مرجع توابع کار با FTP در PHP اتصال به سرور FTP در PHP : به وسیله تابع ( ) ftp_connect به سرور FTP خود متصل شده و می توانید فایل های...

مدیریت خطا در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: آموزش مدیریت خطا در PHP طراحی مدیریت کننده خطا در PHP فعال سازی یک خطا در PHP ذخیره یا ارسال پیام های خطا در PHP مرجع توابع مدیریت خطا در PHP مدیریت خطاهای احتمالی در کدها...

کار با فایل ها در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: نحوه کار با فایل ها در PHP مرجع توابع کار با فایل ها در PHP به وسیله قابلیت های کار با فایل ها در PHP ، شما می توانید فایل های متنی و یا سایر فایل ها را باز کرده ، خوانده ،...