توییتر در آپدیت جدید

توییتر در آپدیت جدید خود پیام افراد ناشناس را برایتان تفکیک میکند

سایر مقالات.مقالات

توییتر در آپدیت جدید خود پیام افراد ناشناس را برایتان تفکیک میکند توییتر در آپدیت جدید خود به پیام رسان خود قابلیتی را اضافه کرده است که در آن اگر از فرد ناشناسی پیام داشته باشید این قابلیت برای شما فراهم...