خودروهای بدون راننده اپل

خودروهای بدون راننده اپل مجوز آزمایش در خیابان ها را دریافت کردند

فراگیری ماشین.مقالات

خودروهای بدون راننده اپل آزمایشی در خیابان ها دیده خواهند شد خودروهای بدون راننده اپل هم،از این پس در خیابان‌های کالیفرنیا حرکت خواهند کرد. نهادهای مسئول،مجوز آزمایش این خودروها را به این غول دنیای...