اسکن QR

اسکن QR کد با استفاده از Google Mobile Vision

اندروید.دسته‌بندی نشده.طراحی اپلیکیشن.مقالات

اسکن QR کد یکی از مسایلی است که این روزا استفاده زیادی می شود. استفاده امکانات زیادی از این تکنولوژی باعث شده تا خواندن و استفاده از QR کد به امری اجتناب ناپذیر تبذیل شود. در Android شما می توانید با استفاده از...

اجازه دسترسی

اجازه دسترسی در حال اجرا با استفاده از Dexter

اندروید.دسته‌بندی نشده.طراحی اپلیکیشن.مقالات

اجازه دسترسی ها بعد از اینکه گوگل اندروید مارشمالو را ارائه کرد، بصورت در حال اجرا هم باید گرفته شود. کاربر این اجازه را دارد که زمان اجرای کد هم بتواند تایید یا رد بکند. نوشتن کد اجازه دسترسی به کاربر...