اجازه دسترسی

اجازه دسترسی در حال اجرا با استفاده از Dexter

اندروید.دسته‌بندی نشده.طراحی اپلیکیشن.مقالات

اجازه دسترسی ها بعد از اینکه گوگل اندروید مارشمالو را ارائه کرد، بصورت در حال اجرا هم باید گرفته شود. کاربر این اجازه را دارد که زمان اجرای کد هم بتواند تایید یا رد بکند. نوشتن کد اجازه دسترسی به کاربر...