معرفی shimmer

معرفی Shimmer برای بارگذاری صفحه در اندروید

اندروید.دسته‌بندی نشده.طراحی اپلیکیشن.مقالات

ما معمولا از progress barها استفاده می کنیم زمانی که برنامه می خواهد داده ها را از اینترنت بارگیری کند. به جای استفاده از لودرهای معمول، ما می توانیم صفحه بارگذاری را با استفاده از کتابخانه Shimmer فیس بوک زیباتر...