مرورگر گوگل کروم

مرورگر گوگل کروم بصورت پنهانی صدا و فیلم کاربران را ضبط میکند

سایر مقالات.مقالات

مرورگر گوگل کروم پنهانی فیلم کاربران وهمچنین صدا آن ها را ضبط میکند. و اما چگونه؟ یکی از توسعه دهندگان صفحات وب باگی را در مرورگر گوگل کروم کشف کرده است که به وب سایت ها اجازه میدهد صدا و تصویر کاربران را...