جاوا اسکریپت لینوکس

جاوا اسکریپت و آشنایی با انواع داده ها در این زبان برنامه نویسی

جاوا اسکریپت.طراحی وب.مقالات

انواع داده ها در جاوا اسکریپت منظور از نوع داده، مقادیر و محتویاتی است که یک متغیر می تواند در خود ذخیره کرده سپس عملیاتی بر روی آن متغیرها صورت پذیرد. مثلاً عدد ۱۰ در یک جمله ی فارسی با عدد ۱۰ در یک معادله...