قبل از کلیک کردن

سوالاتی اساسی که باید قبل از کلیک کردن بر هر لینکی به آنها پاسخ دهید

سایر مقالات.مقالات

قبل از کلیک کردن باید به این سوالات پاسخ داد اینترنت از لینک های متعددی تشکیل شده است؛اگر مجبور باشیم بصورت دستی هر URL را در مرورگر تایپ نماییم خیلی مجبور به جستجو در اینترنت نخواهیم بود. تمام لینک هایی که...