فایربیس (firebase)

فایربیس (firebase) سرویس جدید گوگل چیست و چه خدماتی ارائه میکند؟

سایر مقالات.طراحی اپلیکیشن.طراحی وب.مقالات

فایربیس (firebase) نام سرویس جدید گوگل میباشد. ولی چه خدماتی ارئه میکند؟ فایربیس (firebase) یکی از تکنولوژی هایی است که امروزه در حال پیشرفت و محبوب شدن میباشد. Firebase یک پلتفرم برای تولید برنامه‌های موبایل و وب است...