رابط کاربری محاوره‌ای مایکروسافت

رابط کاربری محاوره‌ای مایکروسافت برای دستیار صوتی کورتانا در حال طراحی میباشد

سایر مقالات.مقالات

رابط کاربری محاوره‌ای مایکروسافت برای دستیار صوتی کورتانا رابط کاربری محاوره‌ای مایکروسافت که شبیه Google assistant است،برای دستیار صوتی کورتانا در حال ساخت میباشد. اگر از طرفداران پروپاقرص رابط کاربری Google...