https

https چیست و چه تفاوتی با http دارد

سایر مقالات.مقالات

https چیست و تفاوت های آن با http چه میباشد. ما هنگامی که یک صفحه وب سایت را باز میکنیم،قطعا قبل از نام صفحه ای که به آن وارد شدیم با یکی از این دو یعنی HTTPS و HTTP برخورد میکنیم. و بدون توجه به اینکه این دو بیانگر چه...

ادمین وب سایت

ادمین وب سایت چطور باید مراقب امنیت وب سایت خود باشد

طراحی وب.متفرقه.مقالات

ادمین وب سایت چگونه باید مراقب امنیت وب سایت خود باشد؟! مدیران وب‌سایت‌ها مخصوصا آنهایی که در کسب و کارهای کوچک یا سازمان‌هایی بدون نیروی متخصص در این بخش و متخصصان حوزه‌ آی تی اغلب از اصول اولیه مبحث...