رنک برین (RankBrain)

رنک برین (RankBrain) رتبه بندی گوگل را چگونه تحت تاثیر قرار میدهد؟

سایر مقالات.مقالات

رنک برین (RankBrain) چگونه رتبه بندی گوگل را تحت تاثیر خود قرار میدهد؟ رنک برین (RankBrain) چیست؟ رنک برین (RankBrain) یکی از جدیدترین اجزا اضافه شده به الگوریتم گوگل است که با هوش مصنوعی به بهتر شدن نتایج جستجوی گوگل...