پلتفرم (platform)

پلتفرم (platform) چیست؟با مفهوم پلتفرم در برنامه نویسی آشنا شوید

سایر مقالات.مقالات

پلتفرم (platform) در واقع چیست؟ مفهوم این کلمه پلتفرم (platform) یکی از آن کلمه هایی است که اکثر افراد در مفهوم آن مشکل دارند. به این دلیل که گاهی به اشتباه به جای سیستم عامل،از این کلمه استفاده میشود.در حقیقت مفهوم...