منوهای Pop-Up در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

توسط کادر های Pop-Up در جاوا اسکریپت، می توان به کاربر پیغام اخطار داد، از آن تایید گرفت و یا ورودی دریافت کرد. این کادر ها در مواقع مورد نظر ظاهر شده و عملیات تعیین شده برای آنها انجام خواهند داد. به طور کلی ۳...