RFP

RFP چیست و چرا باید قبل از سفارش طراحی وب سایت به این کار توجه کرد

طراحی وب.متفرقه.مقالات

RFP چیست و چرا باید قبل از سفارش طراحی وب سایت به این کار توجه داشت این سه حرف مخفف چه چیزی هستند؟ RFP مخفف عبارت Request for Proposal است. با ایجاد یک RFP در واقع شما به شرکت های پیمانکار اطلاع می دهید که تعریف پروژه و...