اندروید پشتیبانی از زبان برنامه نویسی Kotlin

اندروید پشتیبانی از زبان برنامه نویسی Kotlin برای توسعه اپلیکیشن را اضافه کرد

اندروید.متفرقه.مقالات

اندروید پشتیبانی از زبان برنامه نویسی Kotlin را برای توسعه اپلیکیشن افزود گوگل در جریان کنفرانس توسعه دهندگان I/O خود اعلام کرد که از این پس از Kotlin،یک زبان برنامه نویسی مبتنی بر Java Virtual...