مدیریت HTTP در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: ارسال یک دستور HTTP به مرورگر ارسال یک کوکی با دستور HTTP در PHP مرجع توابع مدیریت HTTP در PHP تابع ( ) header : تابع ( ) header ، یک دستور HTTP را به مرورگر کاربر (...

مدیریت FTP در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: اتصال به سرور FTP در PHP قطع ارتباط با سرور FTP در PHP مرجع توابع کار با FTP در PHP اتصال به سرور FTP در PHP : به وسیله تابع ( ) ftp_connect به سرور FTP خود متصل شده...

مدیریت خطا در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: آموزش مدیریت خطا در PHP طراحی مدیریت کننده خطا در PHP فعال سازی یک خطا در PHP ذخیره یا ارسال پیام های خطا در PHP مرجع توابع مدیریت خطا در PHP مدیریت...

کار با فایل ها در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: نحوه کار با فایل ها در PHP مرجع توابع کار با فایل ها در PHP به وسیله قابلیت های کار با فایل ها در PHP ، شما می توانید فایل های متنی و یا سایر فایل ها...

کار با زمان و تاریخ در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: تابع ( ) date – کار با تاریخ در PHP تابع ( ) time – کار با زمان در PHP توابع کار با تقویم در PHP توابع کار با تقویم در PHP تابع ( ) cal_days_in_month تابع ( )...

اعتبارسنجی اطلاعات در PHP

پی اچ پی.طراحی وب

در این آموزش موارد زیر را برسی خواهیم کرد: آشنایی با عملیات اعتبار سنجی اطلاعات در PHP مرجع توابع و فیلتر های اعتبار سنج در PHP اعتبار سنجی اطلاعات وارد شده در یک کادر متن در PHP مقدمه :...