عملگرها در جاوا اسکریپت

در این قسمت، به معرفی و توضیح عملگرهای مورد استفاده در جاوا اسکریپت می پردازیم.

توضیح عملوند: عملوند به متغیری گفته می شود، که عملگر بر روی آن عملیات انجام می دهد.

۱) عملگرهای ریاضی:

عملگرشرحمثال
+   جمعدو عملوند خود را با هم جمع می کند .x = 2      y = 2     x + y = 4
–   تفریقدو عملوند خود از هم کم می کند .x = 4      y = 2     x – y = 2
*   ضربدو عملوند خود را در هم ضرب می کند .x = 2      y = 3     x * y = 6
/   تقسیمعملوند اول خود را بر عملوند دوم تقسیم می کند .x = 6      y = 2     x / y = 3
%   باقی ماندهباقی مانده حاصل از تقسیم عملوند اول بر عملوند دوم را محاسبه می کند .x = 8      y = 3     x % y = 2
x = 15      y = 4     x % y = 3
x = 9      y = 3     x % y = 0
++   افزایندهعملوند خود را یک واحد افزایش می دهد .x = 7      x++     x = 8
– –   کاهندهعملوند خود را یک واحد کاهش می دهد .x = 8      x- –     x = 7

 

۲) عملگرهای انتسابی:

از عملگرهای انتسابی، برای نسبت دادن مقدار به یک متغیر استفاده می شود.

نکته: برخی از حالت های محاسبات متغیرها مثل x = x + y را می توان به صورت خلاصه تر به صورت x += y نوشت . در جدول زیر انواع حالت های آن آمده است:

عملگرمثالبرابر است با
=    انتسابx = y   یا   x = 5y = 5    x = y    نتیجه :    x = 5
var x ;      x = 5   (x انتساب مقدار ۵ به )
+=    جمعx += yx = x + y
– =    تفریقx – = yx = x – y
*=    ضربx *= yx = x * y
/=    تقسیمx /= yx = x / y
%=    باقی ماندهx %= yx = x % y

 

۳) عملگرهای مقایسه ای:

از این عملگرها برای مقایسه یک متغیر با یک مقدار و یا مقایسه ۲ متغیر با هم استفاده می شود.

عملگرشرحمثال
= =   تساویامتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگرx = = y    یا    y = = 8
= = =   تساویامتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ نوع داده ایx = = = y    یا    y = = = “8”
مثال: x = 5   ,   y = “5”   ,   اگر    x = = = y
نتیجه : غلط است
! =    عدم تساویامتحان عدم برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگرx ! = y    یا    y ! = 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x ! = y
نتیجه : درست است
>    بزرگتر بودنامتحان بزرگتر بودنx > y    یا    y > 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x > y
نتیجه : غلط است
<    کوچکتر بودنامتحان کوچکتر بودنx < y    یا    y < 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x < y
نتیجه : درست است
مساوی یا بزرگتر بودن    >=امتحان مساوی یا بزرگتر بودنx >= y    یا    y >= 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x >= y
نتیجه : غلط است
مساوی یا کوچکتر بودن    <=امتحان مساوی یا کوچکتر بودنx < y    یا    y < 4
مثال : x = 5   ,   y = 5   ,   اگر    x <= y
نتیجه : درست است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر    x <= y
نتیجه : غلط است

 

۴) عملگرهای منطقی:

از عملگرهای منطقی برای ترکیب دو یا چند عبارت مقایسه ای یا شرطی با هم و ایجاد یک عبارت واحد استفاده می شود . در جدول زیر انواع عملگرهای منطقی و شرایط درست بودن آنها توضیح داده شده است.

عملگرشرحمثال
&&    عملگر ” و “این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتیجه ترکیب این عملگر فقط زمانی صحیح است ، که تمام عبارات ترکیب شده با هم درست باشند .مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   &&   y > 9 )
نتیجه : غلط است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 6   &&   y > 8 )
نتیجه : درست است
||    عملگر ” یا “این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتیجه ترکیب این عملگر در صورت درست بودن حداقل یکی از عبارات ترکیب شده ، درست خواهد بود.مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   ||   y > 4 )
نتیجه : درست است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   ||   y > 8 )
نتیجه : غلط است
!    عملگر notاین عملگر برای بر عکس کردن درستی یا عدم درستی یک عبارت استفاده می شود . استفاده این عملگر قبل از یک عبارت صحیح باعث نادرست شدن جواب و برعکس خوهد شد .مثال : x = 5   ,   y = 5   ,   اگر  ! ( x == y )
نتیجه : غلط است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ! ( x == y )
نتیجه : درست است

 

۵) عملگر رشته ای:

متغیرهای رشته ای متغیر هایی هستند ، که از متن تشکیل شده اند . این متغیرها را همانطور که قبلا اشاره شد ، باید بین دو علامت ” ” تعریف کرد.

در جاوا اسکریپت می توان دو متغیر رشته ای را با عملگر + به هم اضافه کرد . همچنین برای ایجاد فاصله بین متغیرهای می توان از یک ” ” به شکلی که در مثال زیر آمده است ، استفاده کرد.

مثال : در مثال زیر دو عبارت رشته ای matn1 و matn2 را در قالب یک متغیر جدید به نام welcome ذخیره کرده ایم:

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.