موبایل فرندلی mobile friendly

موبایل فرندلی mobile friendly بودن وب سایت شما را از هشدار جدید گوگل مصون میدارد

طراحی وب.متفرقه.مقالات

موبایل فرندلی mobile friendly بودن وب سایت شما را از هشدار جدید گوگل مصون میدارد موبایل فرندلی mobile friendly الگوریتمی است که بین وب سایت هایی که واکنش گرا هستند و آن دسته از وب سایت های قدیمی که...

ضعف های HTML5

ضعف های HTML5 در چیست

طراحی وب.متفرقه.مقالات

ضعف های HTML5 در چه مواردی است؟ ضعف های HTML5 در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد و همانطور که میدانید HTML5 جدیدترین نسخه HTML که یک زبان نشانه گذاری قدیمی است و برای ساختاربندی و ارائه...