اسکریپت های HTML

اچ تی ام ال.طراحی وب

از تگ < script > برای قرار دادن یک اسکریپت (برنامه های نوشته شده توسط زبان های برنامه نویسی اسکریپتی مثل Java Script , VB Script) درون صفحات HTML استفاده می شود. مجموعه دستورات برنامه مورد نظر بین تگ...