ضعف های HTML5

ضعف های HTML5 در چیست

طراحی وب.متفرقه.مقالات

ضعف های HTML5 در چه مواردی است؟ ضعف های HTML5 در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد و همانطور که میدانید HTML5 جدیدترین نسخه HTML که یک زبان نشانه گذاری قدیمی است و برای ساختاربندی و ارائه...